Loceri, aprofundimentu culturale: cando is noas ddas donaiat su bandidore comunale

Su Bandidori fut unu traballu importanti in is bidditzolus. Su bandidori teniat su incàrrigu de andai in is caminus fatu de is biginaus a betai su Bandu, est a nai a donai avisus a sa populatzioni. Sonàt una trumbita e a pustis informàt de cosas sucédias, de avisus de su comunu o de su dotori, opuru avisàt chi ddue essat su mercau o calencunu chi essat bèndiu cosa in pratza de crèsia.

Poneus  un’esèmpiu raru de bandu registrau in Loceri in su 1956 de is operadoris de sa RAI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s