Lanusè. Tapa IT.A.CÀ Ogliastra, Fèstival de su Turismu Responsàbile

IT.A.CÀ migrantes e biagiadores: Fèstival de su turismu responsàbile est su primu e ùnicu fèstival in Itàlia chi s’òcupat de innovatzione turìstica.

Sa prima borta in Sardigna, su Fèstival, cun sa regia de is Comunos e is Proloco de Lanusè  e de Jersu, faghet tapa in Ogiastra dae su 24 cabudanni a su su 3 de mese de ladàmine 2021, cun unu bellu programa prenu de  eventos e cunferèntzias chi si podent consultare in su sighente collegamentu:

FÈSTIVAL ITACA – TAPA OGLIASTRA – PROGRAMA

Sa sèrie de cunferèntzias ant a pòdere èssere sighidas fintzas in direta de sos link:

24/09/2021 oras 17:00

BENVENUTI A IT.A.CÀ OGLIASTRA | CUNVEGNU DE ABERTURA TAPA OGIASTRA

25/09/2021 oras 17:00

TURISMU FERRUVIÀRIU IN ÀREAS NATURALES PROTETAS

30/09/2021 oras 17:00

SA SENTIERÌSTICA IN OGLIASTRA: UNA RISURSA PRO SU TURISMU SUSTENÌBILE!

01/10/2021 oras 09:00

ADDÒBIU EUROPEU SUBRA SU TURISMU SUSTENÌBILE IN SU MEDITERRÀNEU

Ligàmine de riferimentu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s