Loceri : Istòria de un’emigradu: Cornèlio Arra, unu loceresu cun sa poesia in su coro

Cornèliu Arra at bìviu unu perìudu de sa vida sua de emigrau in Germània. In s’arbili  de su 1968 iat tentu un’incidenti  in su traballu. Dimìtiu de s’uspidali, in su perìudu de sa maladia,  iat iscritu custa poesia.

( in s’intervìsta a sa pobidda Giulia Lecca nos at nau ca s’arthanesu ci fut aspetandu si naràt Mariu Boi, chi est presente peri in calicuna de custas fotografias paris cun Ginu Pillonca e unu certu Monni, semper arthanesu.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s