Lanusè. Torrat s’initziativa “Libros a passiu” ma in versione istadiale

In s’àmbitu de sa manifestatzione”Non Solo Mare” sa Biblioteca Tzìvica “Angelino Usai” faghet tapa in Pratza Vittorio Emanuele de Lanusè, chenàbura su 23 Austu dae sas 21:00 in ue at a èssere cuncordadu unu postòrgiu cun una mesa prena de is ùrtimas essidas e in ue at a èssere possìbile fàghere prestitos, a si tesserare e a pedire informatziones.  A disponimentu fintzas s’isportellu de limba sarda, a cura de Ufìtziu Limba Sarda Ogliastra Isportellu Subracomunale de Àrthana.

Una bona ocasione pro torrare a iscobèrrere su praghere de sa bona letura, fintzas in istiu!

68999766_2076851425957989_545288193201668096_n.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s