Irbono. Detèrmina sàldu contributu istraordinàriu pro “Pane e Ollu” 2019

Detèrmina n, 5 de su 29.02.2019, sàldu contributu istraordinàriu  a su Tzentru Cummertziale Naturale de Irbono pro sa manifestatzione “Pane e Ollu” 2019.

Càstia su documentu:

determina n. 5 de su 29.01.2019 comunu de irvono

delibera.jpeg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s