Lanusè. Atopu a pitzu de sa faturatzione eletrònica

Dae su primu de ghennàrgiu 2019 at a èssere obligatòria sa faturatzione eletrònica pro totus is impresas. Pro custu motivu sa Càmera de Cumèrtziu de Nùgoro e Ogiastra (Confcommercio Imprese per l’Italia), cun sa partetzipatzione de s’Amministratzione Comunale de su Comunu de Lanusè, ant cundoradadu pro chenàbura su 19 de mese de ladàmine 2018, in s’aposentu de su consìgiu comunale de Lanusè de via Roma 98, a ora de is 3 e mesu de merie, un’atòpu pro chistionare de su funtzionamentu de sa fatura eletrònica. Pro nde ischire de prus o pro àtera informatziones si podet telefonare a is numero de telèfono 0784 30407 o 0784 36403, opuru si podet mandare una mail a s’indirìtziu de posta eletrònica nuoro@confcommercio.it

confcommercio.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s