Sighet a andare a in antis su traballu de s’isportellu linguìsticu de Àrthana e de s’assòtziu “La Nuova Luna” chi gestit sa biblioteca comunale, impinnados in sa chirca de sa produtzione poètica de is mègius poetas artzanesos. In custas dies, difatis, est istadu possìbile cuntatare sa famìlia de su poeta Fisente Cogodda, nàschidu in Àrthana in su 1927, chi at intregadu a s’ufìtziu linguìsticu unos cantos cumponimentos de su babbu. Fisente Cogodda, a pustis de una pitzinnida colada in su monte comete pastoreddu, a mannu aiat fatu domanda de guàrdia cartzerària e aiat lassadu sa bidda nadia sua. Si fiat cojubadu cun una fèmina de Biddanoa Strisàili e si nche fiat cambiadu a bìvere a Tèmpiu, in ue at pesadu sa famìlia sua. Amantiosu de poesia e de cantu sardu, at cortivadu custa passione sua finas a sa morte (Tèmpiu 2011). At mantènnidu unu raportu epistolare cun un’àteru poeta artzanesu, Cesare Demurtas, e medas de is poesias suas sunt istadas pubblicadas peri in sa rivista S’Ischiglia.

Inoghe publicamus sa fotografia de una poesia inèdita cosa sua dedicada a sa bidda de Àrthana.

 

 

Annunci