Barì, custu sàbadu sa Mostra de su Tapeto Bariesu. Intervista a Gabriele Lai

locandina mustra tapeto bariesu.jpgCustu sàbadu a merie, s’11 de austu 2018 a is 8 e mesu, in su tzentru tzìvicu de Barì, in ocasione de sa sagra de sa petza de brebei, s’assòtziu culturale Nostra Sennora de Munserradu, at presentare una mustra dedicasa a su tapeto bariesu, tapetos, mantas, inghìrialetu e tzentros fatos dae is manos getiosas de is tessidoras de sa bidda, prus che totu de is Sorres Murrus, duas maistras chi ant fatu s’istòria de su tessìngiu bariesu. S’intrat sena pagare. Chie nde bolet ischire de prus de su tapeto bariesu podet iscurtare s’intervista a Gabriele Lai, sòtziu fundadore de s’assòtziu N.S. de Munserradu.

1 Parte: https://drive.google.com/file/d/1ANyY6FaUcRkmY4qSGd1cWr-4hFfZ5sUE/view?usp=sharing

2 Parte: https://drive.google.com/file/d/1QGFhRNoUSt1B_kZQOaxdZckAUSm21_NU/view?usp=sharing

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s