Barì. Atopu pro su PAI

pai.pngMartis su 7 de austu, a is 6 e mesu de merie, atopu a pitzu de su Pai, su Pianu pro s’Assentu Idrogeològicu indiritzada a is tècnicos.

S’Amministratzione comunale de Barì at aparitzadu un’atòbiu dedicadu a is tècnicos ebbia chi traballant in su territòriu comunale (est a nàrrere geòmetras archimastros, ingenneris e geòlogos), a pitzu de sa presentatzione de su PAI (su Pianu pro s’Assentu Idrogeològicu) chi tra non meda at a èssere discùtida dae su Consillu Comunale.
S’apuntamentu est pro martis su 7 de austu a ora de is 6 de merie in s’aposentu de su consillu comunale de Barì.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s