Bene meda su laboratòriu de custu merì a tìtulu “Mamma Nadale” aparitzadu dae s’Isportellu linguìsticu paris cun sa ludoteca de Irbono “Sa Bardunfula”. S’atividade,  est istada partzida in suas partes. Sa prima de letura e proietzione de su libru traduidu in sardu dae is operadores linguìsticos, sa segunda de laboratòriu manuale finalizada a sa creatzione de unu billeto d’augùrius pro is festa imbenientes. A sa faina ant leadu parte 17 pitzionnos chi si sunt ispassiados a segare cun is ferritos, pitzigare cun sa colla e a unire totu is uncones de paperi finas a sa realizatzione de su billeto. Custas unas cantas fotos de su laboratòriu. Ande fàghere meda.

 

 

Annunci