Riapertura bandu de gara pro su cuntzedimentu de un’uncone de terrinu comunale  in Bacàsara

Si faghet a ischire chi est istadu torradu a abèrrere su bandu de gara pro s’assignamentu de un’uncone de terrinu comunale de mc. 3.960 in  Bacàsara, a probe de sa Cantina Sotziale, tzensida in su  Catastu Terrinos in su Follu 4 – Map.les 2097/p e 2099/p.

Is sugetos chi bolent leare parte a sa protzedura de seletzione pro sa cuntzessione de s’àrea comunale posta a bandu depent fàghere arribbare sa domanda a s’ufìtziu de su protocollu de su comunu de Tortolì intro sa una de su 27/10/2017.

Totu is informatziones in s’Albu pretòriu de su comunu de Tortolì albopretorio.comune.it/tortoli/Albo/Albo.aspx

download.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s