Si faghet a ischire chi est istadu torradu a abèrrere su bandu de gara pro s’assignamentu de un’uncone de terrinu comunale de mc. 3.960 in  Bacàsara, a probe de sa Cantina Sotziale, tzensida in su  Catastu Terrinos in su Follu 4 – Map.les 2097/p e 2099/p.

Is sugetos chi bolent leare parte a sa protzedura de seletzione pro sa cuntzessione de s’àrea comunale posta a bandu depent fàghere arribbare sa domanda a s’ufìtziu de su protocollu de su comunu de Tortolì intro sa una de su 27/10/2017.

Totu is informatziones in s’Albu pretòriu de su comunu de Tortolì albopretorio.comune.it/tortoli/Albo/Albo.aspx

download.jpg

Annunci