Tortolì. Oràrios de apertura de su Campusantu in ocasione de sa Cummemoratzione de is mortos

Su Comunu de Tortolì faghet a ischire chi in ocasione de sa die de is mortos is traballos ordinàrios pro sa manutentzione de su Campusantu ant a èssere suspèndidos dae su 25 de mese de ladàmine finas a su 6 de onniasantu 2017.

Dae su 31 de mese de ladàmine finas a su 6 de onniasantu su gimitòriu at a abarrare abertu a totu die segundu custu oràriu: dae is  7:30  a is  17:00.

795614762_A__COMMEMORAZIONE_DEFUNTI_E_ORARI_2017

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s