Costos Bonos Pastu Servìtziu mensa iscola materna- Annu Iscolàsticu 2017/2018

1 bonu pastu: èuros 2,39
1 blocheto: èuros 59.75

Su pagamentu de sa summa curruspundente depet èssere fatu betende su dinare in su contu currente postale n° 12121083 intestadu a su Servìtziu Tesoreria – Comunu de Lotzorai -, ponende sa causale “Acuistu bonos pastu servìtziu mensa Iscola Materna pro…………. Nòmene de su pitzocheddu/a)”

download

 

Annunci