Lotzorai. Avisu costu Bonos Pastos pro s’iscola materna

Costos Bonos Pastu Servìtziu mensa iscola materna- Annu Iscolàsticu 2017/2018

1 bonu pastu: èuros 2,39
1 blocheto: èuros 59.75

Su pagamentu de sa summa curruspundente depet èssere fatu betende su dinare in su contu currente postale n° 12121083 intestadu a su Servìtziu Tesoreria – Comunu de Lotzorai -, ponende sa causale “Acuistu bonos pastu servìtziu mensa Iscola Materna pro…………. Nòmene de su pitzocheddu/a)”

download

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s