Custu est su documentu prodùidu dae sa Cunferètzia sòtziu-sanitària de s’Ogliastra e cundivìdia in totu dae s’Amministratzione Comunale de Barì. Cun custu paperi si pedit a sa Giunta e a su Consillu comunale su reconnoschimentu de is funtziones de DEA de primu nivellu pro su presìdiu de su territòriu nostru, su primu nivellu pro s’Uspidale Nostra Sennora de sa Mertzede de Lanusè e su mantenimentu/afortigamentu de is istruturas cumplessas e de is servìtzios esistentes.

riforma-ospedaliera

Annunci