Elini. Custu domìnigu sa festa de s’Anguli de Cibudda

Domìnigu su 13 de austu, su Cumunu de Elini, paris cun sa Consulta de is giòvanus e cun s’axudu de is volontàrius, presentant sa de XV editziones de sa Sagra de “S’anguli de Cibudda”.

S’Anguli de Cibudda, produtu antigu e autèntigu de sa coxina ogliastrina at a èssere sa protagonista de custu atopu dedicau a is sabores, a is nuscus e a sa stòria enogastronòmica de su logu. Aintru de su parcu ferroviàriu, ùnicu de su gènere, eus a tastai is licònias de su logu, acumpangiadas de is ballus e de is colores de is grupus folk.

A s’acabbu de sa festa ddue at a èssere su spetàculu de su còmicu Daniele Contu chi at a stentai su pùbblicu in prassa de crèsia cun is personàgius suus schietos e spiritosos.

Dì: domìnigu su 13 de austu 2017
Ora: a is 6 de merì
Logu: Elini, Parcu Ferroviàriu e “Prassa de Crèsia”

Po nci isciri de prus mandainosì unu messàgiu in facebook
Benei in medas!

20507159_107317063290620_3131862508340854464_o.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s