Avisu de su comunu de Elini. Pròroga de s’iscadèntzia de is domandas pro su rimbursu de is ispesas de viàgiu pro is istudiantes chi viàgiant. documentopdf4428_7_2017_15_35_42

documentopdf4428_7_2017_15_35_42-001

Annunci