Finas a sàbadu su 29 de mese de argiolas in s’Ex Museu Tzìvicu de via Casteddu de Tortolì, ddoe at a èssere sa mustra fotogràfica de su reportage de Gianluca Chiai a tìtulu “Adriano e il Fiume”.
Binti iscatos chi contant sa vida de Adriano, piscadore, chi traballat in sa foghe de su riu de Pramaera, in Pollu, de Lotzorai.”Adriano e il fiume pro a mie est unu sìmbulu de s’acàpiu forte tra s’òmine e su logu, at naradu Chiai.
Sa mustra faghet pate de su tzircùitu fotogràficu a.banda 2017, promòvidu dae s’Assòtziu Su Palatu Fotografia, patrotzinada dae su comunu de Tortolì.

767451278_20139638_460521080975155_4251678727259280341_n

Annunci