Lotzorai. Ordinàntzia de su Sìndigu

Ordinàntzia de su Sìndigu de su Comunu de Lotzorai n. 18, Prot. n. 3277 de su 03.07.2017

OGETU: Atzessu a su terrinu de is Signores Marongiu Dario e Marongiu Felicina (Fg. 11, partitzella 135 e 136).

ordinàntzia Lotzorai n. 18

images

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s