Elini. Contributus po is spesas de biàgiu po is studentes

Su cumunu de Elini at pubblicau su bandu po is contributus po is spesas de biàgiu po is studentes de is scolas de segundu gradu po s’annu scolàsticu 2016/2017. Totu is interessaus ant a dèpere presentari sa domanda de richiesta cumpilandu su follu chi si podet scarrigari de su situ ìnternet uficiali de su Cumunu d Elini (http://www.comunedielini.gov.it/it/notizie-1355-dettaglio.html)
Is domandas scadint su 28 de freàrgiu 2017.

documentopng444_7_2017_8_38_55.png

 

Avisu in pdf: contributu pendolares (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s