Irbono. Cuncursu pro 1 postu de Istrutore Amministrativu contàbile

selezione.personale.jpgCuncursu pùbblicu, pro tìtulos e esàmenes, pro sa copertura de n. 1 postu de Istrutore Amministrativu Contàbile – Cat. C.
Is provas s’ant a fàghere in custas dies e in custos oràrios:
Prova iscrita: 22 de maju 2017 a ora de is 10 de mangianu
Prova orale: 23 de maju 2017 a ora de is 10 de mangianu
Is provas s’ant a fàghere in s’aposentu Multifuntzionale de bia de Elini n. 2 in su primu pianu Iscola Primària, cara a su palàtziu comunale.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s