Tortolì. Dae oe cumentzant is Notes Biancas

Cumentzant dae oe, giòbia su 29 de mese de làmpadas, is eventos de sa manifestatzione  istadiale tortoliesa “Notti Bianche”.

448782995_19399284_1565352703510410_4984095599288249671_n

Finas ocannu, comente si costumat a fàghere giai dae meda, s’organizatzione de s’eventu est contivigiadu dae su Tzentru Cummertziale Naturale paris cun su Comunu e a s’agiudu de is butegheris tortoliesos.

Semper aguale peri sa retzeta fortunosa de s’eventu: butegas abertas finas a tradu mannu e note in s’istradone printzipale de Cursu Umbero e bia Mons. Virgilio e tràficu serradu in is caminos tzentrales de sa bidda pro permìtere a sa gente de pòdere passigiare e fàghere còmporas sena tìmere a is màchinas.

Pro istentare is bisitadores e is istràngios chi ant a prènnere is carrelas de sa tzitade turìstica mùsica e ispetàculos de animatzione fatu de caminu.

“Ocannu ant a èssere deghe is apuntamentos in programma ogna giòbia a note in su mese de argiolas e in su mese de austu, at naradu su presidente de su Tzentru Cummertziale Naturale, Pierpaolo Lai- . Isperamus chi sa gente partètzipit, siat sardos , siat istàngios”.

Notesta, giòbia su 29 de mese de làmpadas, a cumentzare dae is 10 de note, s’ant a esibire is cantantes Stefania Sistu e Desirè Cardia, posca is ballerinos  Tonino e Rita e Franco e Iole, e àteras trumas musicales. In prus ddoe ant a èssere istentos ispassiosos pro mannos e minores. In su cursu Umberto at a èssere cuncordadu unu mercadeddu de artesanadu e de hobbistica. Pro chie diat a bòllere partetzipare podet cuntatare su CCN telefonende a su nùmeru 3939315740.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s