Est istada pubblicada sa graduatòria de is benefitziàrios de su contributu econòmicu pro su pagamentu de sa tarifa de su servìtziu ìdricu

bonus idrico

Aumentat su nùmeru de is persones chi tenent bisòngiu de agiudu pro pagare is bulletas de s’abba, pròpiu pro custu motivu s’assessoradu comunale a is Polìticas sotziales at a donare, a is chi ant fatu domanda, chi siat residentes in Gelisuli e chi tenent unu rèdditu bàsciu, un’agevolatzione pro su pagamentu de sa bulleta de Abbanoa .

Pro bìdere sa graduatòria:

http://www.comune.girasole.og.it/download.asp?c=76d1d1e1b50f993ac3476ab19441e3b8&t=1&f=a&id=337

Annunci